Enrico Benzing

Mula sa Aerodynamics
tungo sa lakas ng Formula 1

Kalahating siglo sa Pagsusuri ng Makina

 

Ang pinakabagong aklat ni Enrico Benzing ay pormal na pamaraan sa pagtalakay ng isang inhenyero pati na rin ang pagsusuri ng pamaraan ng makina. Ang pinkaunang ideya ay ang paglapat ng batas
ng aerodynamics upang matukoy ang tamang lakas
ng makina sa isang pangkarerang sasakyan,
Ito ang mga kaalamang pinakakatagong lihim ng mga mangagawa nito.
Sinimulan ng may-akda na suriin ang aerodynamics na sagabal at siyang pinakamahalagang lakas ng sagabal at sumasalungat sa pagusad ng sasakyan, at sa kahuli-hulihang pagkakataon ay natukoy niya ang dapat at

tamang lakas ng makina. Ang kanyang teorya ay kanyang masusing inilahad sa kabanata tulad ng aerodynamics na sagabal o ang pagtaas at pagbaba ng lakas(Lift and down force) na ginamit dahil na rin sa kanyang tuwirang karanasan sa makabagong teknolohiy ng Formula 1, ang pinkamahalagang tema ng pagbaba ng lakas ay tinukoy din kasama na ang desinyo ng paggawa at pagsubok ng bahagi ng pakpak at ang naging bunga sa kanyang dadaanan, ang sagabal sa pagusad,daloy ng hagin,pagtigil at pagusad, ang aktuwal na pagsuma ng lakas ay inilahad dito. Salamat sa pagsusuri sa makina na tumagal noong kalahating siglo sa teknikong pag-unlad. Ang pag-aaral ay pinayaman ng mga daang-daang larawan, graph, at teknikong ulat sa mahigit na apat na raang (400) makina na Formula 1 na gamit noong pang 1947. Kalakip ang ulat nang manggagawa nito.
Sa mga karagdagan ay ulat tungkol sa gitnang hatak sa pagbaba na daigdig ng kapal na hangin, lagkit ng hangin, at ang mga sipi tungkol sa bahagi "Be" ng pakpak na dinesenyo ng may-akda na nagawa dahil sa kanyang mahigit na tatlumpong karanasan sa paggamit sa iba't-ibang basi ng sasakyang pangkarera kasama na rito ang Formula 1.

Text kindly translated by José D. Ruiz jr.

 

 

 

La prefazione di Sergio Pininfarina

L’aerodinamica delle autovetture è un elemento di conoscenza fondamentale per migliorare le prestazioni degli autoveicoli in termini di velocità massima, di stabilità di marcia, di ridotti consumi e di confort aeroacustico. Ciò è tanto più vero per le vetture da competizione, le cui prestazioni velocistiche sono dipendenti in larga misura dalle loro caratteristiche aerodinamiche.

Infatti una buona aerodinamica, in funzione del circuito di gara, a parità di altre caratteristiche quali per esempio peso, gomme, potenza disponibile, rappresenta sicuramente un elemento fondamentale per il successo.

Il volume redatto dall’Ing. Enrico Benzing costituisce un’interessante esposizione d’informazioni tecniche e scientifiche, talvolta anche di carattere storico. L’autore, nella prima parte del volume, spazia con maestria dall’analisi delle forze aerodinamiche agenti sulle vetture da competizione, alla presentazione di dati sperimentali rilevati attraverso prove in pista o in Galleria del Vento. Nei capitoli successivi approfondisce con competenza aspetti particolari, ma ugualmente importanti, quali quelli riguardanti lo studio di appendici aerodinamiche di vario tipo, dai profili alari alle prese d’aria. Infine passa a descrivere altri argomenti quali l’effetto suolo, la resistenza al rotolamento e quella aerodinamica delle ruote scoperte ed il calcolo della potenza che è necessario erogare a fronte delle specifiche caratteristiche aerodinamiche della vettura.

In definitiva si tratta di un’opera ricca di spunti scientificamente e tecnicamente interessanti e precisi, utile e di sicuro interesse per tutti coloro che, appassionati del mondo delle corse automobilistiche e dei loro risvolti aerodinamici, desiderano approfondire le loro conoscenze.

                                                        


HOME - ENRICO BENZING - MARIO BENZING - IN ENGLISH - AUF DEUTSCH - EN FRANÇAIS